Generic vector trong C

Một trick nhỏ giúp bạn tạo mảng động dễ dàng hơn trong C mà không cần bất kỳ thư viện ngoài nào.

Học Lua trong 30 phút

Bạn nghĩ Lua khó học ư? Không đâu, nó còn dễ hơn cả JavaScript và Python!

Mod game TeaMobi PC thế nào?

Hầu hết các game của TeaMobi trên mobile đều bị mod sạch, chỉ còn bản PC thì ai cũng cho là cứng đầu. Không hẳn, chỉ là do bạn chua biết rõ nó được viết bằng gì.

Hộp thoại Rust

Cách tạo hộp thoại thông báo trên Windows bằng Rust.