Học Lua trong 30 phút

Bạn nghĩ Lua khó học ư? Không đâu, nó còn dễ hơn cả JavaScript và Python!

Mod game TeaMobi PC

Bạn đang hack/mod ba con game này bằng phương pháp memory, bỏ ngay đi nhé.

Hộp thoại Rust

Cách tạo hộp thoại thông báo trên Windows bằng Rust.