Blog

 • learning
 • webdev
 • reverse
 • engineering

Học Lua trong 30 phút

Bạn nghĩ Lua khó học ư? Không đâu, nó còn dễ hơn cả JavaScript và Python!
 • lua
 • learning

Mod game TeaMobi PC

Bạn đang hack/mod ba con game này bằng phương pháp memory, bỏ ngay đi nhé.
 • c#
 • unity
 • nro

Hộp thoại Rust

Cách tạo hộp thoại thông báo trên Windows bằng Rust.
 • rust
 • win32